Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Psykologi

  Sorter etter
  Titler per side

  Søvnløs

  259,-

  Klok på følelser

  219,- 279,-

  Følelsen av forskjell

  249,-

  Livet må ha mening

  120,- 149,-

  Jeg ser deg!

  280,-

  På sviktende grunn

  159,- 259,-

  Psykosyntese

  199,-
  Boken gjengir den italienske psykiateren Roberto Assagiolis ( 1888-1974) grunnleggende ideer om psykosyntese, et helhetlig system for utdanning, selvutvikling og terapi.

  Ditt smarte barn

  219,-

  Opplevelsen av psykosyntese

  229,-
  Denne boken handler om psykosyntese og inneholder artikler om teknikker og kasusbeskrivelser samt øvelser. Med litteraturliste.

  Hva er intelligens

  149,-

  Game over!

  309,-
  Boka handler om å ta kontroll over spilleavhengigheten. Del en beskriver hva spilleavhengighet er, hvem det er som spiller, og hvorfor de gjør det. Del to handler blant annet om ulike strategier for å ta tilbake kontrollen, om å sette seg et mål, og de ulike stegene for å nå målet. Boka inneholder eksempler, trinnvise øvelser, og skjema for gjeldsoversikt. Boka er først og fremst beregnet på spilleavhengige, men også pårørende og behandlere. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Terapi

  239,-
  I denne boken presenteres forskjellige typer terapi, som for eksempel psykoanalyse, kognitiv terapi, gestaltterapi og "vanlig" psykoterapi. Den besvarer også praktiske spørsmål som hva en terapeut gjør, hvor mye det koster, hva som kjennetegner en god terapeut, hvordan man kommer i kontakt med en behandler osv. Den er beregnet på folk som vurderer å gå i terapi, pårørende til personer med psykiske problemer og folk som arbeider med mennesker i små og store kriser.

  Det omsorgsfulle mennesket

  339,-
  Ved å presentere temaet om omsorg og medmenneskelighet fra forskjellige studier viser forfatterne i boken at faktakunnskap ikke nødvendigvis er nøytral, men bygger på ulike horisonter og perspektiver. Boken er inndelt i seks kapitler med analyser fra fagene sosialpsykologi, kulturpsykologi, språkpsykologi og kommunikasjonsteori, utviklingspsykologi, sosiologi, sosialfilosofi og etikk. Med stikkordsregister.

  Veien til selv

  49,-
  Boka beskriver psykosyntesens grunnleggende prinsipper og teknikker. Den fokuserer på bruk av psykosyntese av og med enkeltindivider, men boka kan også brukes av par, familier, grupper og organisasjoner.

  Babytegn

  239,-

  Raushetens tid

  139,-

  Etter sjokket

  159,-

  Hundreår med hodebry

  149,-

  Lykketyvene

  159,-

  Sorgen og livet

  79,-
  I denne boken møter vi mennesker som har mistet sine kjære. De forteller åpent om sin fortvilelse og håpløshet, og om hvordan den finner en vei gjennom sorgen. L.Wergeland Sørbye beskriver noen av de praktiske og følelsesmessige sider ved de pårørendes situasjon.

  Bevissthet

  249,-

  Kroppsklemma

  149,-

  Psykologi