Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Pedagogikk

  Sorter etter
  Titler per side

  Klassen

  179,-

  Om pedagogikk

  159,-

  Leseboka

  319,-

  Den gode lærer i liv og diktning

  179,-
  Forfatteren viser ved hjelp av egne erfaringer hva læreryrket handler om og betingelser for å kunne forvalte lærerrollen på en god måte. Ved bruk av eksempler fra skjønnlitteraturen og fra store lærere som Jesus og Sokrates og viser han hvordan man kan formidle pedagogisk lære uten å benytte seg av fagspråket. I boken nevner han også de ti bud for lærere. Har litteraturliste.

  Rektors stillingsvern

  232,-

  Akademisk skriving

  229,-

  Se min fortelling

  419,-

  Kunstner eller lærer?

  319,-

  Normalitet og avvik

  359,-
  Boka handler om spesialpedagogikk som fag og satsingsområde. Forfatteren utfordrer det diagnostiske perspektivet der vanskeligstilte grupper danner utgangspunktet for innføring i spesialpedagogikk. Han retter søkelyset mot spesialpedagogiske utfordringer og dilemmaer, og stiller grunnleggende spørsmål uten å gi enkle svar. Boka er skrevet for studenter i spesialpedagogikk og pedagogikk, for lærere og spesialpedagoger og for alle som er opptatt av opplæring, inkludering, mangfold og normalitet. Har litteraturliste og stikkordsregister.

  Sosial utvikling i førskolealderen

  439,-
  Denne boken belyser hvordan sosiale ferdigheter og sosial forståelse utspiller seg i barnehagen gjennom vennskap, kommunikasjon, konflikter, trøst og omsorg. Boken viser hvordan voksnes atferd påvirker samspillet mellom barn og hvordan de voksne kan legge til rette for læring og trivsel i barnehagen. Forfatterne tar utgangspunkt i observerte fenomen fra barnehagen, og belyser disse gjennom relevant litteratur. Med litteraturliste.

  Pedagogikk