Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Pedagogikk

  Sorter etter
  Titler per side

  Det store skolesviket

  239,-

  Alle mot én

  249,-

  Folkevennen Ole Vig

  119,-

  Under en mykere himmel

  99,-
  Samlingen innholder signerte artikler fra tidsskriftet "Ny skole", i tillegg til de to hørespillene Joseph og hans brødre og Raniero.

  Arven etter far

  149,-

  Menneskerettigheter

  69,-

  Undervisningslære

  429,-
  Gjennom råd og tips basert på egne erfaringer og pedagogisk teori, viser forfatterne hvordan leseren kan utvikle sine undervisningferdigheter. Har litteraturliste.

  Det store lærerfallet

  199,-

  Hvem skal bygge landet?

  179,-

  Hva er pedagogikk

  149,-
  Boka gir en innføring i pedagogikkens framvekst som samfunnsvitenskapelig disiplin i Norge, samt de viktigste temaer og forskningsmetoder. Forfatteren belyser også vanskelige spørsmål innenfor pedagogikken. Har register.

  Smart læring

  359,-

  Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere

  369,-
  Boken presenterer en modell for didaktisk helhetstenkning som er nyttig i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring. Begrepene læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering blir klarlagt ved didaktisk analyse. Boken henvender seg til studenter i yrkesutdanning og andre som arbeider med yrkesrettet opplæring i skole og arbeidsliv. Med litteraturliste.

  La stå!

  489,-
  Dette er en innføringsbok i pedagogikk for lærer utdanningen, og er skrevet med studenten som utgangspunkt. Boken fokuserer på sentrale og viktige tema om skolen og elevene for lærerstudenten, med særlig vekt på læring og den praktiske utførelsen av lærergjerningen. Blant emnene som blir belyst er læringstradisjoner, læringsstrategier, IKT og læring, vurdering for læring, tilpasset opplæring, sosialisering, den flerkulturelle skolen, kommunikasjon og samspill, elever som strever med skolearbeidet, og den nyutdannede lærer. Har litteraturliste.

  Og noen går det trill rundt for!

  359,-
  Boka tar utgangspunkt i nyere hjerneforskning med fokus på tenåringer og ser på hvordan man kan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst, hvordan man kan hente fram det beste i hver tenåring, og hvordan man kan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Sosial kompetanse og problematferd i skolen

  439,-
  Boka presenter den kunnskapen vi i dag har om problematferd i skolen. Forfatteren klargjør omfanget av problemet, og drøfter hvordan slik atferd kan forstås, og hvordan en kan utvikle hensiktsmessig forståelse av problematferd for å kunne sette i verk mest mulig effektivt tiltak i skolen. Han belyser temaet fra både skole-, klasse- og elevnivå. Forfatteren viser hvordan innsikt om sosial kompetanse kan brukes til beste for den enkelte elev og hele klassen. Boka henvender seg til lærere og studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi, men også andre yrkesgrupper og foreldre kan ha nytte av boken. Har litteraturliste.

  Klasseledelse

  349,-

  Pedagogikk