Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Pedagogikk

  Sorter etter
  Titler per side

  Skoleutvikling og digitale medier

  299,-
  Boka belyser satsinga på de tre utviklingsprogrammene Pluto, Pilot og Lærende nettverk, og trekker fram eksempler og erfaringer fra programmene. Forfatterne drøfter hvordan skolen kan omstille seg og utnytte potensialet ved digitale teknologier og medier for å fremme barn og unges læring og utvikling. Boka er først og fremst beregnet på studenter og lærere i lærerutdanning og på skoleledere.

  Barn og kommunikasjon

  249,- 309,-
  Boka handlar om bruk av digitale verktøy saman med barn i barnehage og dei første åra i grunnskulen. Den gir ei innføring i korleis digitale verktøy kan integrerast og brukast som ein del av leikeutstyret i barnehagen, og kjem med praktiske døme og erfaringar. Boka er meint for studentar i førskulelærarutdanninga og for studentar som tar sikte på å arbeide med dei yngste i grunnskulen, men også for tilsette i barnehagen, foreldre og andre interesserte. Har register og litteraturliste.

  Skoleutvikling

  269,-
  I denne boken ser forfatteren nærmere på de tre siste lærerplanreformene og trekker frem ulike sider ved dem. Han fokuserer på reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring, og legger vekt på at skoler har ulik kultur og lærere har ulik kompetanse og erfaring. Boken er beregnet på skoleledere, lærere og studenter i lærerutdanning. Har litteraturliste.

  Tilpasset opplæring

  319,-
  Boka belyser sentrale intensjonene for tilpasset opplæring, som danning, fellesskolen, elevvurdering og spesialundervisning. Her drøftes også skoleutvikling som virkemiddel for å realisere intensjonene om tilpasset opplæring. Særlig innovasjon, lærerrollen, skoleledelse og aksjonslæring vies oppmerksomhet. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning, men også til dem som arbeider i eller med skolen.

  Lærerarbeid for tilpasset opplæring

  419,-
  Boka ser på hvilken betydning tilpasset opplæring har for elevers læring og utvikling. Den belyser spørsmålet ut fra skolens overordnede intensjoner. Skolekultur og teamarbeid står sentralt, men artiklene ser også på hvordan spesialundervisning, elevsamtaler og elevvurdering kan brukes for å fremme tilpasset opplæring.

  Førstereisen

  359,-

  Dysleksi

  419,-
  Boken går inn i problematikken rundt lese- og skrivevansker, og tar opp en rekke spørsmål og drøfter disse i lys av nyere forskning. Den gir en innføring i hvordan man går frem ved diagnostisering av dysleksi og har forslag til pedagogiske tiltak. Boka beskriver også hvordan Logos-testen kan benyttes i diagnostiseringsarbeidet, samt informasjon om dysleksi blant minoritetsspråklige elever og voksne. Har ordforklaringer, referanseliste og stikkordregister.

  Læreboka

  340,-

  Pedagogisk veiledning

  289,-

  Den femte grunnleggende ferdighet

  289,-
  Boken gir eksempler og råd om hvordan vi kan fremme elevenes læring gjennom ulike måter å framstille fagstoff og oppgaver på. Forfatterne argumenterer for at både lærere og elever vil styrke sine digitale ferdigheter ved pedagogisk og metodisk arbeid med elevenes portefølje og digitale mapper. De anbefaler at skolen fornyer sin praksis ved å flytte fokus fra teknologi til læring. I tillegg viser boken hvordan pedagogisk digital kompetanse hos lærere gir muligheter for økt motivasjon og større læringsutbytte hos elevene. Boken egner seg for studenter ved lærerutdanningen, samt lærere i skolen som jobber med digitale porteføljer. Har litteraturliste.

  Lærerkoden

  99,-

  Pedagogikk