Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Jus

  Sorter etter
  Titler per side

  Fast eiendoms tingsrett

  392,-

  Havne- og farvannsloven

  472,-

  Helseforskningsloven

  408,-

  Forsikringsavtaleloven

  1176,-

  Forurensningsloven

  439,-

  Elsertifikatloven

  376,-

  Byggherreforskriften

  479,-

  Bustadoppføringslova

  199,-

  Trygd og pensjon i EØS

  312,-

  De beste grunner

  399,-

  Prosedyreteknikk

  395,-
  Boken handler om hvordan språklige ferdigheter kan bidra til å styrke utførelsen av advokatgjerningen, og presenterer ulike retoriske virkemidler som kan gjøre juristen til en bedre sakfører.

  Dekningsloven

  960,-

  Jus