Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Filosofi og Religion

  Sorter etter
  Titler per side

  Peters svar

  249,-
  Dette er boken om en ung hedning som vender seg til Peter i Roma for å få et visst kjennskap til den kristne religion og dermed en forståelse av den kulturen som vi europeere tilhører. Forfatterens hensikt med boken er å gi saklige, objektive og enkle svar på noen av de spørsmålene som ikke-troende oftest stiller seg. Den henvender seg først og fremst til de utenforstående, tvilende og vantro.

  Bernadette

  249,-
  Forfatteren har tatt for seg det enorme materialet av forhørsprotokoller og andre dokumenter rundt hendelsene ved Lourdes der den fjorten år gamle jenta, Bernadette, hevder at hun så Jomfru Marias skikkelse i en grotte. Med litteraturliste.

  De dødes avtrykk

  149,-

  Kartet over himmelen

  269,-

  På vei mot Harmageddon

  149,-

  Agent Storm

  169,-

  Med andakt

  179,-

  Bekjennelser

  149,-

  To stemmer

  49,-

  Mysteriet i trua

  179,-

  Røff guide til Theodor W. Adornos estetiske teori

  99,-
  Boka gir et riss av de sammenhengene den tyske filosofen og sosiologen Theodor W. Adorno (1903-1969) har blitt lest inn i fra 70-årene og fram til 1990-tallet. Den gir ei innføring i Adornos kunstfilosofi, og er samtidig ei personlig skildring som er skrevet i skjæringspunktet mellom essay og historiefortelling.

  Troende sinn

  99,-
  Om å lære annerledes tenkende mennesker å kjenne,og forsøke å slå broer mellom forskjellige livssyn.

  Unge tidsvitner

  149,-

  I denne verden

  149,-

  Ganesha

  99,-
  Ganesha er i hinduismen guden for alle overganger og begynnelser. Boka handler om elefantguden Ganesha og mytene som han er omgitt av.

  Credo

  99,-

  Dronningen av Saba

  99,-

  Verdier og verdighet

  69,-

  Er Jesus Gud?

  99,-

  Credo

  99,-

  Filosofi og Religion