Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Filosofi og Religion

  Sorter etter
  Titler per side

  Bibelen 3.0

  225,-

  Refleksiv analyse

  315,-

  Sex i Bibelen

  49,-
  Forfatteren vil gjennom bibelsitatene i denne boken vise at Bibelen inneholder beskrivelser av seksuell praksis, og at den omtaler et seksuelt mangfold. Han argumenterer for at Bibelen er for sex, og ønsker å ta et oppgjør med det han mener er kirkens langvarige seksualfiendtlighet. Har litteraturliste.

  Trusselen fra IS

  149,-

  Hva er buddhisme

  149,-

  Jeg møtte Jesus

  140,-

  Tankens kraft

  98,-

  Åndelig og helt normal

  199,-

  149,-
  Forfatteren hevder at etikken neglisjerer kjønn som relevant perspektiv, og at den derfor kommer til kort. Boka bygger på unge kvinners beretninger om kjønn og heteroseksuell samhandling, og forfatteren peker på moralske problemer i disse beretningene. Inspirert av feministisk teori drøfter hun etiske dilemmaer knyttet til forestillinger om kjønn og heteroseksualitet. Har litteraturliste.

  Klar for dagen

  199,-

  Lærer og menneske

  149,-
  Boken handler om å være lærer og menneske i forhold til religiøs tro. Den tar for seg hvilke vilkår vi har for å forene det personlige med det faglige i møte med religiøs tro. Disse møtene oppstår i rammen av Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, i rammen av andre fag og i det personlige møtet med elever og kolleger. Forfatteren drøfter vilkår for å snakke om religiøs tro i vårt samfunn og betydningen av å være ekte i den oppgaven. Det handler om å skille mellom politiske og pedagogiske verdisett, og om å finne en etikk som fungerer for senmoderne mennesker. Forfatteren argumenterer for en autentisitetsetikk, en etikk som verdsetter ekthet uten å havne i selvsentrert individualisme. Har litteraturliste og register.

  Salongen i Jerusalem

  169,-

  Du får Libya

  79,-

  Himmelske samtaler med menneskeheten

  79,-
  Denne boken er delt inn i 28 samtaler, hvor forfatteren henvender seg til menneskeheten. Den handler blant annet om den spirituelle utfordringen menneskene står ovenfor i dag, og hvem vi velger å være.

  Jomfruhinner og hijab

  149,-

  Det er håp i de foldede hender

  99,-
  I denne boken forteller forfatteren blant annet hvorfor han ikke lenger er sogneprest, og om sin tro, kamp og håp for folkekirken. Han belegger sine ord med en rekke Jesussitater.

  Non-conceptual aspects of experience

  149,-
  Artikelene i boka stammer fra konferansen Non-conceptual aspects of experience som ble arrangert i Melbu 5.-7. juli 2000.

  Bibelen

  220,-

  Bibelen

  220,-

  Veier til lykken

  98,-
  Boken er en del av en åndelig lære, men den kan leses uavhengig av de andre bøkene i serien. Den forklarer hvordan man kan finne varig lykke når man identifiserer seg med det høyeste og beste i seg selv, sjelen og ånden. Den viser også hvordan man kan finne lykken gjennom kjærligheten.

  Et nytt lys på evangeliene

  98,-
  Her gjennomgår Aivanhov en del av fortellingene i evangliene og avkler dem sitt anekdotiske og billedlige ytre. Da mener han at de fremstår som evige sannheter om menneskets indre liv hvor de motstridende krefter i ånden blir stilt opp mot hverandre og forenet.

  Gud

  98,-
  Boka er utformet som et angrep på Gud i alle hans former, og presenterer bevis som gjendriver religion av alle slag. Forfatteren, som er en kjent intellektuell, argumenterer bl.a. for at hypotesen om Gud er en vitenskapelig hypotese som bør analyseres med like stor skepsis som enhver annen, at argumentene for Guds eksistens er overraskende svake, og at religion er ødeleggende for vår moral.

  Filosofi og Religion