Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Filosofi og Religion

  Sorter etter
  Titler per side

  Norgeshistorier

  218,-

  Lys

  218,-

  Tysklandsbrigaden

  244,-

  Blodet i årene

  305,-

  Tegn til sivilisasjon

  200,-

  Veien inn til din sjel

  130,- 149,-

  Guds rike nå

  87,- 99,-

  På sviktende grunn

  227,- 259,-

  Bibelen i kortversjon

  149,-

  En norsk terrorist

  299,-

  En ny jord

  199,-
  Boken er en samling mentale og fysiske øvelser til bruk i hverdagen for tilhengere av Aivanhovs lære.

  Ære være mine døtre

  169,-

  En vandring gjennom Koranen

  129,-
  Boka er en ny, fri gjennomgang av Koranen og inneholder forfatterens oversettelse av og innledning til 114 surer. Noen gjentakelser er utelatt. Surene er ordnet i historisk rekkefølge, slik at man lettere skal kunne følge utviklingen til Muhammad og hans Koran.

  Sendebudet Muhammad

  129,-
  Dette er en bok om Muhammads liv. Her spør krønikeskriveren Zeeëd, som blir adoptert av Muhammad som ung gutt, seg hvem Muhammad var. Han oppsøker profetens koner, familile, fiender, tilhengere, gjetere, forskere, kvinner og diktere, og rekonstruerer slik Muhammads liv fra fødsel til død.

  Buddhistisk psykologi

  199,-

  Ateismekritikk

  249,-

  Lyset er en levende ånd

  98,-
  Forfatteren hevder at lyset er den levende substans fra universet, og det tilbyr oss uendelige muligheter, blant annet til å forandre oss selv og hele verden.

  De gnostiske evangelier

  149,-

  Popol vuh

  299,-

  Bevissthet og fysisk virkelighet

  149,-
  Hvorvidt forholdet mellom hjerneaktivitet og bevisste opplevelser som smerte og synsinntrykk kan forklares vitenskapelig, er et problem som diskuteres innen både filosofien, psykologi og hjerneforskning. Forfatteren gir i denne boken en oversikt over de viktigste teoretiske tilnærmingene til dette problemet. Han presenterer også et perspektiv som fokuserer på vår manglende viten om den fysiske virkeligheten, og presenterer teorier som er blitt neglisjert i debatten. Boken er skrevet for studenter og forskere innen filosofi, psykologi, samfunnsfag og naturvitenskaper som fysikk og biologi. Den egner seg også for lesere med en generell interesse for vitenskap og filosofi. Har litteraturliste.

  Filosofi og Religion