Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Fag

  Sorter etter
  Titler per side

  Nye vidensmedier

  200,-

  Skoleutvikling

  339,-
  I denne boken ser forfatteren nærmere på de tre siste lærerplanreformene og trekker frem ulike sider ved dem. Han fokuserer på reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring, og legger vekt på at skoler har ulik kultur og lærere har ulik kompetanse og erfaring. Boken er beregnet på skoleledere, lærere og studenter i lærerutdanning. Har litteraturliste.

  Hva er en flyktning

  159,-

  Jus og sosiale medier

  259,-

  CIA i Norge

  169,-

  For konge og fedreland

  149,-

  Fred og fare

  99,-

  Fredsnasjonen Norge

  199,-

  Gransking

  448,-

  Merverdiavgift

  319,-

  1000 piskeslag

  139,-

  Ulv i fåreklær

  299,-

  Tilpasset opplæring

  399,-
  Boka belyser sentrale intensjonene for tilpasset opplæring, som danning, fellesskolen, elevvurdering og spesialundervisning. Her drøftes også skoleutvikling som virkemiddel for å realisere intensjonene om tilpasset opplæring. Særlig innovasjon, lærerrollen, skoleledelse og aksjonslæring vies oppmerksomhet. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning, men også til dem som arbeider i eller med skolen.

  Lærerarbeid for tilpasset opplæring

  529,-
  Boka ser på hvilken betydning tilpasset opplæring har for elevers læring og utvikling. Den belyser spørsmålet ut fra skolens overordnede intensjoner. Skolekultur og teamarbeid står sentralt, men artiklene ser også på hvordan spesialundervisning, elevsamtaler og elevvurdering kan brukes for å fremme tilpasset opplæring.

  Effektive lesere snakker sammen

  599,-
  Boka presenterer forskjellige samtaleformer tilpasset ulike kategorier av elever. Gjennom de litterære samtalene får de mulighet til å utvikle sin spesifikke litterære kompetanse. Har register, begrepsforklaringer og litteraturliste.

  Bibelen i kortversjon

  149,-

  En norsk terrorist

  299,-

  Norsk jihad

  149,-

  Det norske samfunn

  325,-

  Globale penger

  339,-
  Boka tar for seg spørsmål som har med valuta, renter og inflasjon å gjøre. Den gir en fremstilling av sentrale begrep og sammenhenger i økonomien, og gir blant annet et innblikk i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter. Eksempler fra virkeligheten er med på å kaste lys over sentrale deler av stoffet. Boka passer for påbyggingskurs i finansiell økonomi og makroøkonomi ved universiteter og høgskoler. Har register.

  En ny jord

  199,-
  Boken er en samling mentale og fysiske øvelser til bruk i hverdagen for tilhengere av Aivanhovs lære.