Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  EØS-rett

  659,-
  577,-
   
  Format : e-bok
  EAN: 9788245024081


  E-bok. Ingen angrerett. E-bøker overføres automatisk til Norlis app for iPhone/iPad og PocketBook-lesebrett med Norli-versjon. Android: Logg inn på Mine e-bøker og åpne e-bøker i foretrukket app for e-bøker.
  EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs indre marked. Denne boken tilbyr en innføring i den materielle EØS-retten med fokus på de grunnleggende reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital. Videre gir boken en gjennomgang av det institusjonelle rammeverket. Sentralt i fremstillingen her står forholdet til EU-retten, herunder mekanismene for løpende endring av EØS-avtalen og de særegne metodiske utfordringene som følger av målsetningen om ensartet EUEØS-rettslig fortolkning. Dessuten omtales EØS-avtalens regler for kontroll med at regelverket etterleves, og de rettslige virkningene av brudd på reglene. Særlig oppmerksomhet er viet reglene om EØS-rettens gjennomføring og gjennomslag i avtalepartenes interne rettssystemer altså både i EFTA-statene og i EU og EUs medlemsstater. Boken er skrevet for å gi juridiske studenter en pedagogisk og oppdatert fremstilling av EØS-retten. EØS-retten er kompleks og har utviklet seg vesentlig de seneste årene. Denne utgaven gjør derfor betydelige endringer sammenlignet med 2. utgave fra 2014. Omfanget er dermed også utvidet, men slik at foreldede eller mindre viktige deler av fremstillingen er tatt ut for å holde fremstillingen fokusert og aktuell, og for lette forståelsen av faget. Boken har et oppdatert og omfattende noteapparat med videre henvisninger og vil også være nyttig for advokater, forvaltningen og domstolene i møte med EØS-retten. Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hvor han primært arbeider med EUEØS-rettslige spørsmål. Gjermund Mathisen leder avdelingen for konkurranserett og statsstøtte i EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Han har tidligere arbeidet i ESAs rettsavdeling, ved EFTA-domstolen, i Europakommisjonen og i Justisdepartementets lovavdeling.
  Detaljer
  Utgivelsesår2018
  FORLAGFagbokforl.
  SpråkBokmål
  ISBN139788245024081
  TemaInternasjonal rett
  THEMA_EDUCATIONAL_TextFor høyere utdanning høgskole- og universitetsutdanning