Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Å lære å lese og skrive

  369,-
   
  Format : e-bok
  Forfatteren drøfter muligheter og begrensninger i ulike metodiske tilnærminger når det gjelder lese- og skriveutviklingen. Individuelle forskjeller blir belyst, elevenes behov ut fra motivasjon blir drøftet og forfatteren viser hvordan lese- og skriveopplæringen best kan legges til rette for en optimal utvikling i de første skoleårene. Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærere på småskoletrinnet og spesialpedagoger.
  EAN: 9788205456679


  E-bok. Ingen angrerett. E-bøker overføres automatisk til Norlis app for iPhone/iPad og PocketBook-lesebrett med Norli-versjon. Android: Logg inn på Mine e-bøker og åpne e-bøker i foretrukket app for e-bøker.
  Å lære å lese og skrive gir studenter i grunnskolelærerutdanningen, lærere på de første trinn og spesialpedagoger viktig innsikt for å kunne gi elevene både en godt tilrettelagt og spesielt tilrettelagt lese- og skriveopplæring. Å lære å lese og skrive - individ i kontekst viser hvordan lese- og skriveopplæringen best kan legges tilrette for en optimal utvikling i de første skoleårene. Boka gir innsikt i kunnskap fra de siste års forskning om barns lese- og skriveutvikling, og den er revidert i forhold til dagens læreplan. Denne nye utgaven retter mer oppmerksomhet mot grammatiskmorfologisk kunnskap, ordforråd og leseforståelsesutvikling enn den forrige utgaven gjorde. Lyster viser hvordan språklig kompetanse påvirker barns lese- og skriveutvikling. Hun er også opptatt av at barn møter skolen med ulike individuelle ferdigheter, og hun drøfter elevenes behov ut fra motivasjonelle faktorer, selvbilde og læringsmiljø. Boka gir ideer til metodiske og praktiske opplegg for å skape et godt grunnlag for lese- og skriveutviklingen, både med tanke på den tidlige "kodeknekkingsfasen", og med tanke på utvikling av leseforståelse.
  Detaljer
  TRYKKET2013
  FORLAGGyldendal akademisk
  SpråkBokmål
  ISBN139788205456679
  TemaSpesialundervisning
  THEMA_EDUCATIONAL_TextFor høyere utdanning høgskole- og universitetsutdanning