Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk
  Forfatter: Trygve Bergem

  Læreren i etikkens motlys

  339,-
   
  Format : e-bok
  Boken tar sikte på å stimulere utviklingen av en yrkesetisk bevissthet og kompetanse som kan medvirke til å styrke samfunnets tillit til lærerne. Framstillingen i boken bygger på den forståelsen at undervisning og oppdragelse bør betraktes som et etisk anliggende, fordi lærere daglig stilles overfor valg mellom ulike verdier. Boken kan brukes innenfor pedagogikkfaget og i etikkdelen av faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i lærerutdanningen. Med litteraturliste og stikkordregister.
  EAN: 9788205456556


  E-bok. Ingen angrerett. E-bøker overføres automatisk til Norlis app for iPhone/iPad og PocketBook-lesebrett med Norli-versjon. Android: Logg inn på Mine e-bøker og åpne e-bøker i foretrukket app for e-bøker.
  Utfordringen for læreren som profesjonell kunnskapsformidler, veileder og oppdrager består i å sette gode og varige spor etter seg! "I skolen skal man træde varsomt, for her bliver mennesker til." Grundtvig. Læreres yrkesetiske bevissthet og kompetanse utfordres både av lærestoffet som skal formidles og i samspillet med elever, foreldre og kolleger. For å oppnå den tilliten de er avhengige av, må lærerne vise at de stiller strenge krav til egen yrkesutøvelse. Forfatteren mener yrkesetisk kompetanse er en sentral del av lærernes profesjonalitet, og han drøfter hvordan denne kompetansen kan bygges opp, styrkes og opprettholdes. I denne reviderte utgaven av Læreren i etikkens motlys har Bergem bygget ut de faglige drøftingene. Boka er ajourført når det gjelder forskningsstatus og den siste tids endringer i skoleverket og lærerutdanningene. Boka henvender seg til pedagogikk- og lærerstudenter ved universiteter og høgskoler. Den er også nyttig for praktiserende lærere som ønsker å styrke sin pedagogiske kompetanse.
  Detaljer
  TRYKKET2013
  FORLAGGyldendal akademisk
  SpråkBokmål
  ISBN139788205456556
  TemaUndervisingsferdigheter og -metoder
  THEMA_EDUCATIONAL_TextFor høyere utdanning høgskole- og universitetsutdanning