Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Økonomi og ledelse

  Sorter etter
  Titler per side

  Formuesforvaltning

  469,-
  Boka gir en gjennomgang av private investeringer i alle aktivaklasser, og kan brukes som investeringsguide for enhver med en viss finansiell formue, og for alle som aspirerer til å få en. Boka er også aktuell for studenter i økonomi og administrasjon. Har litteratur- og ordliste.

  Nettverksøkonomi

  149,-

  Grunnbok i strategi

  609,-
  Boken inneholder grunnleggende teoretiske perspektiver og analyseverktøy. Den viser hvordan man skal forholde seg til spesifikke beslutningsproblemer i bedrifter og inneholder også mange eksempler og noen mer omfattende "case". Boken er beregnet på studenter i grunnkurs i strategi, samt mellomledere og andre som føler de trenger innføring i strategifaget. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Ledelse i sannhetens øyeblikk

  439,-
  Boka er beregnet på utøvende ledere som ønsker å utvikle sin evne til å ta lederskap. Den gir et innblikk i fenomenet ledelse samtidig som den spenner over perspektiver fra filosofi, psykologi og nevrologi.

  Å skape mening på jobb

  299,-
  Bokas målsetting er å hjelpe mennesker til å realisere seg selv og til å delta mer aktivt på jobben. Forfatteren analyserer først hva mening på jobben er, og drøfter deretter forskjellige perspektiver på dette temaet. Til slutt presenteres forslag til strategier med tilhørende eksemplifiseringer, for hvordan man kan få mer mening ut av jobben. Har litteraturliste.

  Arbeids- og lederpsykologi

  499,-
  Denne boken gir en innføring i psykologisk teori med anvendelse på aktuelle problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner. Temaer som tas opp er blant annet motivasjon, lønn, læring, roller, holdninger, intelligens, grupper og team, endring og omstilling, trivsel, fravær og turnover, stress, utbrenthet og mobbing, organisasjonsteori og ledelse. Boken er skrevet for bachelorstudenter i organisasjon og ledelse, men kan også være et nyttig verktøy for ledere med personalansvar. Med litteraturliste og stikkordregister.

  En tredje vei

  249,-

  Økonomi og ledelse