Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Økonomi og ledelse

  Sorter etter
  Titler per side

  Mellom kaos og kontroll

  359,-
  Boka beskriver kjerneoppgaver, arbeidsprosesser og praktiske metoder for forbedring innen ledelse og kvalitetsutvikling i kommunehelsetjenesten. Forfatterne drøfter bl.a. begrepene kvalitet og kvalitetsutvikling, beskriver kommunehelsetjenesten som organisasjon, drøfter ulike sider ved ledelse og styringsvirkemidler, og setter ledelse av kommunehelsetjenesten i sammenheng med den utviklingen som skjer i resten av offentlig sektor. Målgruppa er studenter ved ulike videreutdanninger i offentlig administrasjon og ledelse, men den er også aktuell for ledere og personell på ulike nivåer i kommunehelsetjenesten. Har litteraturliste og register.

  Den selvutviklende virksomhet

  389,-
  I boka tegner forfatteren idealbildet av virksomheter som gjennom god organisering og ledelse lykkes i å omsette sine intensjoner i praktisk handling. Dette skjer ved at den enkelte medarbeider og virksomheten generelt er i konstant bevegelse. Forfatteren viser hvordan tradisjonell tenkning om organisering og ledelse hemmer engasjement og utvikling, og dermed hindrer naturlige læringsprosesser. Boka presenterer teoretiske fundamenter, men gir også konkrete ideer til hvordan man skal realisere den selvutviklende virksomhet. Den er skrevet for så vel praktikere som studenter på høgskole- og universitetsnivå. Med litteraturliste og register.

  Serviceledelse

  439,-
  Boka behandler fagområdet tjenestemarkedsføring, og bygger på en forskningsbasert undervisningstradisjon fra det amerikanske fagmiljøet. Boka er ajour med de siste resultater fra norsk, nordisk og internasjonal forskning. Målet med boka er å gjøre servicebedrifter mer effektive, og å bidra til en kontinuerlig forbedring av den interne tjenesteproduksjonen i blant annet servicesektoren, industribedrifter og offentlig sektor. Har litteraturliste, øvingsoppgaver og stikkordregister.

  Vekstøkonomi

  239,-
  Denne boken tar for seg hvordan, hvor og når vekstøkonomien oppsto, og hvordan den materielle levestandarden har utviklet seg fra 1500-tallet og frem til i dag. Med litteraturliste og register.

  Usannsynlig rik

  299,-

  Det optimale blikket

  169,-

  Økonomi på trikken

  119,-

  Jakten på dypet

  29,-

  Levende lederskap

  149,-

  Ulikhetenes økonomi

  249,-

  Avgjørende samtaler

  279,-

  Nyskapning

  289,-

  En bokpushers bekjennelser

  149,-
  Forfatteren forteller her fra sine 20 år som sjef for Bokklubbene. Vi får høre historier fra bransjen slik han har opplevd dem, og karakteristikker av bransjefolk, medieaktører og kulturpolitikere.

  Under overflaten

  149,-

  Livskunst

  49,-
  Nesten 90 år gammel skrev forfatteren denne betraktingen om tilværelsen hun har levd og fortsatt gleder seg over. Hun har vært forlagsredaktør i London i over 50 år, for noen av verdens mest kjente forfattere. Hun skildrer vennskap, elskere og begivenheter, og reflekterer ærlig over alderdommen.

  En god story

  169,-

  Økonomi og ledelse