Alle kategorier
  Filtre
  Preferences
  Søk

  Økonomi og ledelse

  Sorter etter
  Titler per side

  Følelsen av forskjell

  249,-

  Coaching og SQ

  99,-

  Merverdiavgift

  259,-

  Effektive lesere snakker sammen

  479,-
  Boka presenterer forskjellige samtaleformer tilpasset ulike kategorier av elever. Gjennom de litterære samtalene får de mulighet til å utvikle sin spesifikke litterære kompetanse. Har register, begrepsforklaringer og litteraturliste.

  Globale penger

  269,-
  Boka tar for seg spørsmål som har med valuta, renter og inflasjon å gjøre. Den gir en fremstilling av sentrale begrep og sammenhenger i økonomien, og gir blant annet et innblikk i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter. Eksempler fra virkeligheten er med på å kaste lys over sentrale deler av stoffet. Boka passer for påbyggingskurs i finansiell økonomi og makroøkonomi ved universiteter og høgskoler. Har register.

  Markedskommunikasjon

  629,-

  Om å påvirke

  329,-

  Oppgaver i bedriftsskatterett

  209,-
  Oppgavesamlinga inneholder oppgaver og løsningsforslag som illustrerer de fleste emner i Bedriftsskatterett av Skaar og Kildal. Kapittelinndelinga følger kapitlene i læreboka.

  Fiskehistorier

  261,-

  Sykt bra

  236,-

  Begeistring!

  175,-
  I denne boka kan du blant annet lese om seksten ledere som forteller om hvordan de skaper begeistring i sine organisasjoner, og hvilke fem forhold som skaper begeistring hos en medarbeider. Har litteraturliste.

  Som forandret verden

  115,-

  Latterlig lønnsomt!

  170,-
  Boken presenterer seks påstander om hvorfor humor er bedriftøkonomisk lønnsomt, ni presentasjoner av virksomheter som bruker humor aktivt og praktiske tips og tiltak som skaper begeistring. Med litteraturliste.

  Lean in

  119,-

  Penger

  96,-

  Markeder, ressurser og fordeling

  259,-
  Boka er konsentrert om mikroøkonomiske emner. I tillegg inneholder den en sentral artikkel om nasjonalregnskap. De 15 artiklene i samlingen viser noe av bredden i faget anvendt økonomi. Ved at artiklene henger sammen i grupper på tre og tre med en viss indre sammenheng, er det samtidig gitt rom for en forholdsvis grundig behandling av hvert tema; knappe ressurser, miljø- og ressursøkonomi, internasjonal handel og geografisk fordeling av produksjon, inntektsfordeling, beskatning, lønnsdannelse og investering i kunnskap, fattigdom og fordeling. Med referanseliste.

  Blindesaken

  218,-

  Økonomi og ledelse